vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld en gemeente. Adviseren gevraagd en ongevraagd over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt 2x per jaar bijeen.

Leden:
Ben Blonk wethouder gemeente Schagen
Lia Rienks voorzitter KCARS
Tineke de Schepper lid college van bestuur Regius College
Tom Ploeg clustermanager Woonzorggroep Samen