Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Beursvloer 2018: Koninklijke Vezet stelt bureau en 2 laptops beschikbaar aan Sportservice Schagen

Omschrijving

Koninklijke Vezet stelt bureau en 2 laptops beschikbaar aan Sportservice Schagen. Als tegenprestatie heeft Sportservice Schagen een bootcamp voor 10 personen aangeboden aan Koninklijk Vezet.

Matchnr. 13

Deze match is gemaakt tijdens de Beursvloer 2018. Uitvoering moet nog plaatsvinden.

 

Match informatie

Aanboddatum 08-11-2018