Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Noordkop voor Elkaar heeft Zijper Museum ondersteund bij zoektocht vrijwilliger

Omschrijving

Noordkop voor Elkaar heeft het Zijper Museum ondersteund bij het zoeken van (vrijwilliger) tijdelijke capaciteit (1 pers./ half jaar), voor communicatie en PR-activiteiten in relatie tot de (her)opening van het vernieuwde museum.
Als tegenprestatie krijgt Noordkop voor Elkaar een gepersonaliseerde rondleiding in het heropende museum.

Match informatie

Aanvraagdatum 08-11-2018