De Matchgroep bestaat uit een aantal oude rotten en jonge honden uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ‘oude rotten’ zijn seniormedewerkers en directeuren met een groot netwerk. ‘Jonge honden’ zijn jonge directieleden, zelfstandige ondernemers en werknemers die hun netwerk ter beschikking stellen om matches uit te voeren. Deze Matchgroep stimuleert het bedrijfsleven uit Schagen om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?
Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan één jonge hond en één oude rot aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt vier keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Leden Matchgroep

Oude Rotten

Hans Boshuizen – Vezet

Gerda Venema – Trans4mate

Arnold Lindeijer – Carriere Uitzendbureau

Hans Bouterse – Ondernemers Federatie Schagen

 

Jonge honden

Annemarie Lootsma – Lootsma & Co

Rikwin van Zanten – AB Vakwerk

Op dit moment gevraagd en aangeboden

Geen resultaten gevonden...