Adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld en gemeente. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt 1x per jaar bijeen.

Leden:
Wethouder Van der Veek en/of wethouder Kruit gemeente Schagen
Lia Rienks voorzitter KCARS
Tineke de Schepper lid college van bestuur Regius College
Tom Ploeg clustermanager Woonzorggroep Samen
Hans van Ketel, vertegenwoordiger vanuit de SARS