Bestuur

Het bestuur van de Schager Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Onze bestuursleden
Henk van Zanten (gepensioneerd-Bejo Zaden) – voorzitter
Arno Mulder (Rabobank Kop van Noord-Holland) – secretaris
Aad Dobbe (Omnyacc-Kredo) – penningmeester

 

v.l.n.r. Aad Dobbe, Arno Mulder, Henk van Zanten